PHAN THỊ TƯ

Trước giờ thu nhập của tôi toàn gửi tiết kiệm, thời gian gần đây nghe bạn bè giới thiệu nhiều nên mới tìm hiểu thêm về đầu tư chứng khoán. Tôi thấy nội dung bài giảng của HSCEdu rất gần gũi, dễ hiểu nên người chưa có kiến thức gì về chứng khoán như tôi cũng có thể tham gia được. Hy vọng sẽ có nhiều bài học hơn trong thời gian tới và hướng dẫn chi tiết để tôi có thể thực hành được.